Behandling af persondata for kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale med

Flemming Gerner Nielsen A/S. CVR. Nr. 13614148 (herefter Firmaet)

Nedenfor kan du læse om de informationer, vi har om dig, herunder hvordan de behandles, hvad de bruges

til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser.

De oplysninger, Firmaet har om dig er: navn, adresse, telefon- og mobilnummer og E-mail

Dine personoplysninger bliver brugt til at identificere dig som kunde og opbevares sikkert og fortroligt i

vores IT-system.

Når du bestiller en opgave hos Firmaet, bruges dine persondata som dokumentation, indtil arbejdet er

udført og betalt.

Under arbejdets forløb opbevares dine oplysninger i vores IT-system, hvorefter de arkiveres. Dine

oplysninger bliver efter gældende regler opbevaret hos Firmaet i 5 år fra udgangen af det regnskabsår,

materialet vedrører. Når de ikke længere er relevante og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle

data blive slettet.

Dine data bliver ikke videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine kontaktoplysninger gives til vores

samarbejdspartnere og leverandører, hvis det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er gemt om dig hos Firmaet, skal du henvende dig til:

Tulte Thomsen på E-mail : flemminggerner@mail.tele.dk

Er der registreret forkerte data, har du andre indsigelser eller ønsker data slettet, skal du rette henvendelse samme sted.

ønsker du at klage over Firmaets behandling af dine persondata kan dette ske til

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 Kbenhavn K. Tlf. 3319 3200. E-mail: dt@datatilsynet.dk

Venlig hilsen

Flemming Gerner Nielsen A/S

Senest revideret: maj 2018

Næste revision: Senest maj 2019