Vi tilbyder:

Udskiftning af vinduer og døre                 Udskiftning af tag og tagrender     Reparation af tag     Hoved‑entreprise     Fag‑entreprise     Ombygning     Tilbygning    Nybygning    Renovering    Gulve     Nyt køkken    Isolering    Havehegn    Markhegn    Have‑skur

Hoved-entreprise på gennemgribende ombygning af Ninas Naturcafe'.